Trước khi sử dụng thông tin trên website https://smartbeautify.com/ bạn đọc vui lòng đọc và đồng ý với các chính sách và điều khoản dịch vụ của chúng tôi:

  • Mọi thông tin trên website https://smartbeautify.com/ của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Chúng tôi từ chối mọi khiếu nại liên quan đến việc độc giả áp dụng thông tin trên website của chúng tôi. 
  • Mọi thông tin trên website của chúng tôi sẽ có nguồn chia sẻ và nguồn tham khảo nếu có.
  • Chúng tôi có quyền sử dụng cookie của độc giả nhằm hỗ trợ giúp cải thiện chất lượng website để giúp website đáp ứng trải nghiệm người dùng tốt nhất.
  • Mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email:  thanhnamtt2@gmail.com
  • Nếu bạn đọc sử dụng tài liệu của webite của chúng tôi để tham khảo vui lòng để liên kết link về đúng bài viết bạn tham khảo để thể hiện văn minh và bản quyền.