Tác giả: Đặng Thu

Tôi là Đặng Thu, tôi thích làm đẹp, thích nấu ăn, tôi luôn tìm kiếm những sản phẩm làm đẹp tốt nhất, sản phẩm nấu ăn tốt nhất cho gia đình và mong muốn chia sẻ với mọi người.‍